Darujme teraz 2% daní a pomôžme nášmu kraju.

 

Vytváraním pracovných príležitostí prostredníctvom sociálnych podnikov.
Študentom a žiakom dosiahnuť lepšie výsledky v štúdiu.
Zviditeľneniu krás, ktoré nás obklopujú, neobyčajnými projektami a obnovou našich kultúrnych pamiatok.
Zriaďovaním lekárskych ambulancií v obciach, kde chýbajú.