Postup pre zamestnancov

Postup pre zamestnancov:

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

IČO: 51744422
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Ulica: Námestie SNP
Číslo: 1/A
PSČ: 974 01
Obec: Banská Bystrica

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2020

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Tlačivá na stiahnutie:

Doplňujúce info:

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2022 do 12/2022. Prispievanie do Systému Rozvojovej agentúry cez 2% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

  • Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
  • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751