Pomáha naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, koordinuje regionálny rozvoj a implementuje rozvojové priority pre “Dobrý kraj“. Realizuje projekty pre malé obce, školstvo, cestovný ruch, znižovanie nezamestnanosti.

Za horami, za dolami, na miestach kde sa písali rozprávky a tradovali legendy, leží Banskobystrický kraj.
Kraj plný tajuplných zákutí, s množstvom miest
čakajúcich na ich objavenie.

Registrovaný integračný sociálny podnik v Brezne umožňuje znevýhodneným alebo zraniteľným osobám zamestnať sa, získať pracovné návyky a rozvíjať tak svoje osobnostné predpoklady.
Pomáha znižovať nezamestnanosť v regióne BBSK.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751