Rozvojová agentúra BBSK, n.o. pomáha naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, koordinuje regionálny rozvoj a implementuje rozvojové priority pre “Dobrý kraj“.

Realizuje projekty pre malé obce, školstvo, cestovný ruch, znižovanie nezamestnanosti, podporu zdravotníctva a pod.

Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území Banskobystrického samosprávneho kraja.

Je oficiálnou marketingovou centrálou pre turistické destinácie a produkty cestovného ruchu v kraji pod značkou Za horami za dolami.


Za horami, za dolami,
na miestach kde sa písali rozprávky a tradovali legendy, leží
Banskobystrický kraj.

Kraj plný tajuplných zákutí, s množstvom miest čakajúcich na ich objavenie.
Jeho osem jedinečných regiónov vám odhalí svoje čaro.


2 roky Rozvojovej agentúry BBSK

V roku 2018 bola založená Rozvojová agentúru BBSK ako projektová inovačná jednotka pre implementáciu
Programových priorít pre DOBRÝ KRAJ.

Rozbehli sme úplne nové aktivity a projekty v oblasti sociálnej ekonomiky, školstva, cestovného ruchu,
ktoré dovtedy kraj hlbšie nerozvíjal.

 

V našich aktivitách a projektoch pokračujeme ďalej …

Banskobystrickému samosprávnemu kraju záleží na zabezpečení kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov kraja.

Jedným z prioritných cieľov v tejto oblasti je podpora vzniku nových ambulancií v okresoch, v ktorých lekári najviac chýbajú.
Pilotným projektom je Detská ambulancia BBSK v Detve.

Agentúra práce BBSK, n.o. pomáha ľuďom so sťaženým prístupom na trh práce, nájsť si uplatnenie.

Zavádzame inovatívny program zamestnávania znevýhodnených a sociálne vylúčených uchádzačov čím chceme prispieť k zladeniu nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce v Banskobystrickom regióne.

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
je Registrovaný integračný sociálny podnik v Brezne. 

Pomáha a umožňuje znevýhodneným alebo zraniteľným osobám zamestnať sa, získať pracovné návyky a rozvíjať tak svoje osobnostné predpoklady. Pomáha znižovať nezamestnanosť v regióne BBSK.


Kreatívne komunitné centrum, kde si môžu nielen aktívni študenti otestovať svoje nápady a pomocou technológií vyrobiť jednoduché, ale aj pokročilejšie prototypy svojich vynálezov, zúčastniť sa vzdelávacích a networingových workshopov a prepojiť svoje teoretické poznatky s praxou a firmami v regióne.

Vytvárame komunitu motivovaných ľudí a spoločne budujeme priestor na podporu kreativity, nových technológií a inovatívnych riešení.

Registrácia je bezplatná, rovnako ako prístup k vybaveniu a aktivitám.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751