Rozvojová agentúra BBSK, n.o. pomáha naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, koordinuje regionálny rozvoj a implementuje rozvojové priority pre “Dobrý kraj“.

Realizuje projekty pre malé obce, školstvo, cestovný ruch, znižovanie nezamestnanosti, podporu zdravotníctva a pod.

Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území Banskobystrického samosprávneho kraja.

Je oficiálnou marketingovou centrálou pre turistické destinácie a produkty cestovného ruchu v kraji pod značkou Za horami za dolami.

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.Registrovaný integračný sociálny podnik v Brezne umožňuje znevýhodneným alebo zraniteľným osobám zamestnať sa, získať pracovné návyky a rozvíjať tak svoje osobnostné predpoklady.

Pomáha znižovať nezamestnanosť v regióne BBSK.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751